Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Pomiar pionowości słupów

Nasza firma wykonuje techniczną kontrolę pionowości na etapie trwania budowy, jak również po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektu. Wykorzystywane przez nasz zespół metody geodezyjne pozwalają na uzyskanie wiarygodnych informacji o geometrii danego obiektu. Najnowocześniejszy sprzęt umożliwia szybki i dokładny pomiar pionowości słupów, ścian budynku, filarów mostów czy wiaduktów.

Wykonujemy pomiary pionowości w oparciu o wcześniej opracowane informacje. W wyniku geodezyjnego pomiaru uzyskujemy dane obserwacyjne dotyczące położenia wybranych punktów na ścianie budynku. Kolejną kwestię w przypadku badania pionowości stanowi właściwa interpretacja wyników pomiarów.

Przeprowadzone pomiary i wykonane obliczenia są podstawą do wykonania i przekazania naszemu klientowi szkicu obiektu wraz z zaznaczeniem odchyłek oraz o zastosowanej metodzie, co jest niezbędne dla prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810