Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego to zespół geodezyjnych czynności pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych, które maja na celu zebranie stosownych informacji określających położenie, wymiary i kształt obiektu, zrealizowanego w terenie, jak również weryfikację jego zgodności z projektem. Zgodnie z Prawem budowlanym wszystkie nowo powstałe budynki, obiekty budowlane oraz towarzyszące im sieci uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Zespół naszych geodetów sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną z inwentaryzacji powykonawczej, która zawiera dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, zaktualizować bazę ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Następnie oryginał przekazujemy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a kierownik budowy otrzymuje kopię mapy z inwentaryzacji.

Bez wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego inwestor nie może dokonać żadnych czynności związanych z odbiorem obiektu - zgłoszenia o zakończeniu budowy, jak również złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany użytkowany jest bez wymaganego pozwolenia lub zawiadomienia, wówczas inwestor obciążony zostanie przez inspektora nadzoru budowlanego nakłada karę finansową.

Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego stanowi przekazanie inwestorowi ostemplowanej przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kopii mapy zasadniczej, na której znajduje się zrealizowana inwestycja.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

GEODRAW

Oddział RZESZÓW

mailWspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

 

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

 

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810