Firma geodezyjna - Geodeci Rzeszów
Oferta

Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego obiektów budowlanych

Jako firma specjalizująca się w pracach inżynieryjno-przemysłowych profesjonalnie i kompleksowo zajmujemy się opracowywaniem wszelkiego rodzaju planów realizacyjnych obiektów budowlanych. Plan realizacyjny to szczegółowy układ zagospodarowania przestrzennego terenu, projekt inwestycji, generalna koncepcja zakładu przemysłowego bądź projektem obiektu inżynierskiego. Składa się z dokumentacji w postaci map geodezyjnych, danych liczbowych, rysunków, opisów określających lokalizację, najważniejsze wymiary i rozmieszczenie obiektów, które są przedmiotem realizacji. Projekt opracowujemy zgodnie z kolejnością i technologia wykonania prac.

Na opracowanie przez nasza firmę planu realizacyjnego składa się: wykonanie projektu osnowy realizacyjnej, przygotowanie danych geodezyjnych, potrzebnych do wyznaczenia w terenie projektowanych budowli i urządzeń, wyznaczenie danych geodezyjnych, niezbędnych do wyznaczenia w terenie osi głównej obiektu lub bazowych punktów, które lokalizują w terenie osnowę realizacyjną, ustalenie układu współrzędnych osnowy, ustalenie danych geodezyjnych do lokalizacji punktów osnowy realizacyjnej, sprawdzenie zgodności miar i spółrzędnych, obliczenie współrzędnych punktów głównych budowli, obliczenie elementów pomiarowych – długości, kąty, wysokości i spadki, obliczenie miar kontrolnych.

Wynikiem opracowania planu realizacyjnego i wykonanych prac jest szkic dokumentacyjny, będący podstawą do dalszych czynności w terenie. Przygotowanie całej dokumentacji to złożony proces, poprzedzony wieloma czynnościami, który realizujemy dla Państwa z dbałością o najmniejszy szczegół.

Kto tworzy firmę?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów. Należymy do organizacji:

  • Geodezyjna Izba Gospodarcza
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

Geodraw

  • GEODRAW Wojciech Musz
  • ul. Wspólna 2G
  • 35-205 Rzeszów
  • NIP: 517-010-51-20
  • REGON: 180221810