Geodezyjną obsługą procesu inwestycyjnego nazywa się zbiór czynności geodezyjnych, które wykonywane są podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, przemysłowego, wodnego, komunikacji oraz innych urządzeń inżynieryjnych. W zakresie czynności geodezyjnych naszej firmy szczególnie wyróżnić można wytyczenie budowli na terenie budowy, niezbędne pomiary i kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą. Geodezyjne wytyczanie budowli w terenie jest zapewnieniem przestrzennego usytuowania obiektu, zgodnego z projektem, przede wszystkimi zachowaniem przewidywanego w projekcie usytuowania tyczonych obiektów względem granic działek, sąsiednich obiektów istniejących, jak również projektowanych.

Prace terenowe naszego zespołu polegają na zamarkowaniu: osi konstrukcyjnych budowli, punktów załamania przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu, stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej oraz reperów wysokościowych. Wykonane czynności geodezyjne wpisywane są do dziennika budowy i podpisane przez geodetę uprawnionego. Podsumowaniem całego procesu inwestycyjno-budowlanego jest niezbędna do odbioru gotowego obiektu mapę z inwentaryzacji powykonawczej, która jest dokumentem potwierdzającym nowo wybudowany obiekt. m i kartograficznym.

KTO TWORZY FIRMĘ?

W skład firmy Geodraw wchodzi jej założyciel geodeta uprawniony mgr inż. Wojciech Musz, jak również zespół geodetów posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, korzystając z nowoczesnych technik pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą, do obejrzenia wykonanych inwestycji i oczywiście do współpracy wszystkich, którzy cenią sobie bardzo wysoką jakość wykonanych usług, profesjonalizm, jak również terminowość.

---

FIRMA POSIADA CZŁONKOSTWO W:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
gigwięcej
Klaster GEOPOLI
geopoliwięcej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
sgpwięcej

KONTAKT

GEODRAW

Oddział RZESZÓW

mailWspólna 2G, 35-205 Rzeszów

telefon stac668 493 850

 

Oddział KRAKÓW

telefon stacCeliny 30, 32-095 Iwanowice

telefon stac514 384 238

 

Dane do FV:

GEODRAW Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów
NIP: 517-010-51-20;
REGON: 180221810