Badanie geometrii budowli

Badaniom geometrii podlegają wszelkie obiekty inżynieryjno-budowlane i mają na celu sprawdzenie czy dane obiekty zachowują swoje wartości projektowe. Do kontroli geometrii budowli wykorzystujemy precyzyjne instrumenty geodezyjne o podwyższonej dokładności. Pomiarowi podlegają parametry pionowe, poziome i inne charakteryzujące dany obiekt.

Regularne badania geometrii budowli umożliwią wczesne wykrycie usterki, co w realny sposób wpływa na obniżenie kosztów naprawy i remontów.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆZADZWOŃ